...

Maszyny specjalistyczne

Seria JK-2284B – zyg-zag z funkcjami automatycznymi
Seria JK-2290D – elektroniczny zyg-zag z funkcjami automatycznymi (programowalny)
Seria JK-6100 – maszyna do uszczelniania szwów gorącym powietrzem
Seria JK-6692/JK-S5 – maszyny słupowe
Seria JK-8558G – Maszyna łańcuszkowa 1-igłowa lub 2-igłowa
Seria JK-T1377E – guzikarka mechaniczna
Seria JK-T1790 – dziurkarka elektroniczna (szycie lekkie i średnie)
Seria JK-T1900 – ryglówka elektroniczna
Seria JK-T781E – dziurkarka bieliźniana
Seria JK-T92** – ramieniówka (9270-lekkie szycie, 9280-ciężkie szycie)
Seria JK-U20 – zyg-zag bez automatyki

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.