Automaty ZAMAWIAJ przez http://jack.sklep.pl

Seria JK-T6040 – odszywanie wzoru w polu szycia 600×370 mm; szycie lekkie/średnie
Seria JK-T1310 – odszywanie wzoru w polu szycia 130×100 mm z klamrą obrotową
Seria JK-T2210 – odszywanie wzoru w polu szycia 220×100 mm ( podklasa F1 z klamrą obrotową)
Seria JK-T3020 – odszywanie wzoru w polu szycia 300×200 mm (podklasa TDB – funkcja doszywania kieszeni)
Seria JK-T5878-58B – szycie plis w koszulkach polo
Seria JK-T5878-68 – do kieszeni ciętych prostych
Seria MG-60A – odszywanie wzoru w polu szycia 600×370 mm; szycie lekkie
Seria MS – odszywanie wzoru w polu szycia 1400x810mm (MS90) lub 1400x950mm (MS100)